thaicables – It's Your Right to know the Truth!

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงเสวนาเรื่องสถาบันกษัตริย์และการเมืองในการสนทนาครั้งอำลาตำแหน่งเอกอัครราชฑูต

leave a comment »

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงเสวนาเรื่องสถาบันกษัตริย์และการเมืองในการสนทนาครั้งอำลาตำแหน่งเอกอัครราชฑูต

________________________________________

ส่งถึงเทเลกราฟโดยวิกิลีกส์ 9:03น. GMT 4 ก.พ. 2011

หมายเลขอ้างอิง: 07BANGKOK5839

วันที่: 11/16/2007 6:52

ที่มา: สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ลำดับชั้น: ลับมาก//ห้ามเผยแพร่สู่ต่างประเทศ

ปลายทาง:

________________________________________

บทความที่เกี่ยวข้อง

• WikiLeaks cables: Thailand’s royal pet

05 Feb 2011

ส่วนหัว: AMEMBASSY BANGKOKTO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0717INFO RUEHZS/ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONSRUEHLO/AMEMBASSY LONDON 1507RHEHNSC/NSC WASHDCRHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HIRUEAIIA/CIA WASHINGTON DCRHHMUNA/HQ USPACOM HONOLULU HIRHEFDIA/DIA WASHDCRHFJSCC/COMMARFORPAC

แท็ก: PGOV,PREL,PINR,KDEM,TH

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 BANGKOK 005839 SIPDIS SIPDIS NSC FOR PHU E.O. 12958: DECL: 11/16/2017 แท็ก: PGOV, PREL, PINR, KDEM, TH หัวเรื่อง: พระบรมฯ ทรงเสวนาเรื่องสถาบันกษัตริย์และการเมืองในการเข้าเฝ้าเพื่ออำลาตำแหน่ง, แจ้งโดย: เอกอัครราชฑูต Ralph L. Boyce, เหตุผล: 1.4 (b) and (d).

บทสรุปย่อ ——-

1. (C) ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พระบรมฯ ทรงมีท่าทางพอพระราชหฤทัยจากข่าวที่พระบิดาสามารถทรงดนตรีร่วมกับวง Preservation Hall Jazz Band เป็นเวลาสองชั่วโมง พระบรมฯ ทรงรับสั่งด้วยถ้อยคำทั่วไปว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ช่วยปกป้องประเทศไทยไม่ให้ตกอยู่ในการปกครองระบอบเผด็จการ และทรงกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณว่าเป็นเผด็จการที่ขึ้นสู่อำนาจโดยการเลือกตั้ง ทรงเห็นด้วยว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจะถูกบริหารโดยรัฐบาลผสมที่อ่อนแอหลังจากการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม โดยที่พรรคพลังประชาชนที่สนับสนุนทักษิณจะไม่สามารถหาแนวร่วม และนายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบรมฯ ทรงประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่ภาคใต้ว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทรงรับสั่งว่าพระวรชายาฯ ทรงคับข้องพระหฤทัยกับการปรับพระองค์ในบทบาทหน้าที่ใหม่ ในการเข้าเฝ้าครั้งก่อนหน้านี้ พระวรชายาฯ ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระโอรสของพระองค์สามารถตรัสได้อย่างฉะฉาน ขัดกับข่าวลือที่ว่าพระโอรสทรงมีอาการแสดงว่าอาจเป็นโรคออทิสติก พระวรชายาฯ ทรงแสดงอาการไม่พอพระทัยอย่างเห็นได้ชัดต่อคำถามธรรมดาเกี่ยวกับเจ้าฟ้าสิรินธร ซึ่งถูกมองว่าเป็นศัตรูของพระบรมฯ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ทรงยืนยันว่าฟูฟู สุนัขพันธุ์พุดเดิลทรงเลี้ยงได้รับชั้นยศเป็นพลอากาศเอก จบบทสรุป

ทรงรับสั่งเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ——————-

2. (C) ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ณ วังศุโขทัยซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์ เราเริ่มต้นด้วยการสนทนาเกี่ยวกับการแสดงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสถานฑูตของ Preservation Hall Jazz Band ซึ่งเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทอดพระเนตรเมื่อวันที่ 10 พฤษจิกายน เป็นที่น่าสนใจว่าพระบรมฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าพระมหากษัตริย์ภูมิพลจะร่วมทรงดนตรีในช่วงการบรรเลงร่วมเป็นเวลาสองชั่วโมงในวันถัดมา (11 พฤศจิกายน) พระบรมฯ ทรงพอพระราชหฤทัยจากข่าวการทรงดนตรีดังกล่าว และตรัสว่าเป็นการผ่อนคลาย “หลังจากพระองค์ทรงเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ” ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พระบรมฯ ทรงรับสั่งว่าพระราชาทรงโปรดการสื่อสารผ่านดนตรีมากกว่าผ่านพระราชดำรัส ทรงรับสั่งว่านักดนตรีมีสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ที่เหนือกว่ากำแพงทางภาษา (บันทึก: นักดนตรีกล่าวว่าพระราชาสามารถพูดคุยได้อย่างปกติ ไม่แสดงอาการบ่งชี้ความเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดไม่ร้ายแรงเมื่อไม่นานมานี้ จบบันทึก)

3. (C) พระบรมฯ ทรงเสวนาต่อในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพระราชาและสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมฯ ทรงยกย่องพระบิดาในความสำเร็จต่างๆ ระหว่างที่ทรงครองราชย์ และตรัสว่าพระราชาทรงปฏิบัติพระองค์โดยตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของพสกนิกรชาวไทยเสมอ พระบรมฯ ตรัสว่า “หากไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ พระเทศไทยอาจเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบดังเช่นที่เคยเป็นในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม” (ความเห็น: ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพระบรมฯ ทรงแยกแยะระหว่างกษัตริย์ในฐานะที่เป็นสถาบันออกจากบทบาทส่วนตัวของกษัตริย์ภูมิพลหรือไม่ จอมพล ป. พิบูลสงครามล้มล้างการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วถือครองอำนาจระหว่างปี พ.ศ. 2481 ถึง 2487 และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2491 ถึง 2500 ซึ่งรวมไปถึงช่วงเวลาที่กษัตริย์ภูมิพลขึ้นครองราชย์ในทศวรรษแรก จบความเห็น)

การเมือง ——–

4. (C) เข้าสู่การสนทนาเรื่องการเมืองไทย พระบรมฯ ทรงรับสั่งว่าเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สังเกตการณ์ภายนอกที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความซับซ้อนของพัฒนาการ พระบรมฯ ทรงรับสั่งว่าบางครั้งพระองค์เองยังพบว่าเป็นเรื่องเข้าใจยาก เมื่อเราอภิปรายถึงสถานการณ์การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น พระบรมฯ ทรงเห็นด้วยกับเรื่องที่พรรคพลังประชาชนอาจได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด แต่จะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เนื่องจากประชาชนตระหนักว่าที่แท้จริงแล้วพรรคพลังประชาชนก็คือการกลับมาเกิดใหม่ของพรรคไทยรักไทย และการที่กลุ่มบุคคลนี้กลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งจะทำให้ประเทศชาติวุ่นวาย

5. (C) พระบรมฯ กลอกตาเมื่อข้าพเจ้ากล่าวถึงนายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน ตรัสว่าการให้นายสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ แม้นายสมัครจะสามารถเป็นนักพูดในที่สาธารณะได้อย่างดี แต่ขาดความสามารถในการตัดสินใจ มักมีกิริยาหยาบคาย และตัวเขาเป็นที่ถกเถียงขัดแย้งกัน พระบรมฯ ประเมินว่ารัฐบาลชั่วคราวจะถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลผสมที่เปราะบางและไร้ประสิทธิภาพอย่างค่อนข้างจะแน่นอน ซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลที่นำโดย BANGKOK 00005839 002 OF 003 พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีพรรคพลังประชาชนเป็นฝ่ายต่อต้านที่เข้มแข็งและพร้อมต่อสู้

6. (C) แม้ว่าประเทศไทยจะมีประวัติศาสตร์การทำรัฐประหารมาอย่างยาวนาน และมีรัฐธรรมนูญจำนวนมาก แต่พระบรมฯ ตรัสว่าประชาชนไทยรักประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนบุคคล พระบรมฯ ทรงรับสั่งว่าทรงเห็นเป็นเรื่องประหลาดที่นายกรัฐมนตรีทักษิณสามารถประพฤติตนเป็นเผด็จการ ทั้งๆ ที่ได้ขึ้นครองอำนาจโดยการเลือกตั้ง (ความเห็น: ในช่วงแรกของการบริหารประเทศของทักษิณ ดูเหมือนว่าเขาจะลงทุนสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบรมฯ เป็นอันมาก ชายทั้งสองมีเรื่องแตกหักกันในภายหลัง ซึ่งเป็นเหตุให้พระบรมฯ ต้องละทิ้งวังนนทบุรีที่ทักษิณรับซื้อและทำการบูรณะให้พระองค์ แล้วย้ายไปอยู่วังศุโขทัยซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง มีเรื่องเล่าหลายรูปแบบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พระบรมฯ พบกับทักษิณที่ลอนดอนเมื่อช่วงต้นปี เรื่องที่เรานำมาพิจารณานั้นเป็นไปได้มากว่าทักษิณขอพบและสนทนากับพระบรมฯ แต่เมื่อไม่ได้รับพระราชานุญาต เขาจึงเข้าไปติดต่อแผนกต้อนรับของโรงแรมที่ประทับ แล้วมีการถกเถียงกันเพียง 45 วินาที โดยไม่มีเนื้อหาสาระใดๆ จบความเห็น)

สถานการณ์ภาคใต้ ———

7. (C) พระบรมฯ ทรงรับสั่งว่าพระองค์และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้เมื่อไม่นานมานี้ (ทรงประทับอยู่ที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ณ จังหวัดชายแดน ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสที่ใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชทานรางวัลเป็นเกียรติแก่บุคคลในท้องถิ่นผู้กระทำคุณงามความดี) พระบรมฯ ทรงรับสั่งว่าสถานการณ์ความมั่นคงในภาคใต้มีพัฒนาการดีขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฏร

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์กับการปรับพระองค์ในบทบาทหน้าที่ใหม่ ————————————

8. (C) พระบรมฯ ทรงรับสั่งว่าชีวิตของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นเจ้า พระองค์ต้องฝึกความรับผิดชอบอย่างสูง และเผชิญอุปสรรคเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับธรรมเนียมและภาษาที่ใช้ในวัง แม้พระองค์จะปฏิบัติพระราชจริยวัตรต่อสาธารณะได้อย่างสมบูรณ์แบบและสำรวม พระบรมฯ ตรัสว่าโดยส่วนตัวแล้วพระวรชายาฯ ยังมีความคับข้องพระหฤทัยในการปรับพระองค์ให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ใหม่ ทรงรับสั่งเพิ่มเติมว่าพสกนิกรชาวไทยรักพระวรชายาฯ เนื่องจากทรงมีพื้นเพเป็นสามัญชนเช่นเดียวกับสมเด็จย่า พื้นเพดังกล่าวนี้เป็นสเน่ห์ที่เพิ่มเข้ามาในพระองค์

การสนทนากับพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ในงานแสดงเพลงแจ็ซ ——————————————

9. (C) ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เนื่องจากมีที่นั่งติดกับที่ประทับของพระองค์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ในงานการแสดงของวง Preservation Hall Jazz Band และกาลาดินเนอร์ ข้าพเจ้าทูลถามในเวลานั้นว่าพระองค์มีการปรับตัวเข้ากับธรรมเนียมและภาษาในวังอย่างไรบ้าง ดังที่พระองค์จำเป็นต้องทำ พระองค์ทรงรับสั่งตอบว่าพระองค์ไม่ได้มีความยุ่งยากแต่อย่างใด เนื่องจากทรงถวายงานรับใช้พระราชินีมาเป็นเวลา 15 ปี ที่พระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน

10. (C) พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ทรงรับสั่งถึงพระโอรส พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในเรื่องพระปรีชาสามารถเล็กน้อย ทรงรับสั่งว่าพระโอรสสามารถตรัสได้ฉะฉาน ซึ่งโดยมากเป็นภาษาไทย และยังตรัสเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย (ตามคำสั่งที่ทรงได้รับ) พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์เจ้าทีปังกรมักจะรับสั่งเหมือนผู้ใหญ่ เนื่องจากทรงถูกแวดล้อมด้วยผู้ใหญ่อยู่เสมอ (ความเห็น: ถ้าหากเป็นความจริง เรื่องนี้น่าจะกำจัดคำร่ำลือเกี่ยวกับโรคออทิสติกให้หมดไปได้ จบความเห็น)

11. (C) ข้าพเจ้ากราบทูลพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ว่า ระหว่างงานเลี้ยงแบบรัฐพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับอดีตประธานาธิบดีบุชในเดือนธันวาคม 2006 พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเมื่อตรัสถึงสัตว์ที่ทรงเลี้ยง ทรงรับสั่งอย่างมีชีวิตชีวาถึงคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ข้าพเจ้ากราบทูลเรื่องที่ได้ยินมาว่าเจ้าฟ้าสิรินธรทรงเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ และทูลถามว่าทรงทราบหรือไม่ว่าเป็นสุนัขพันธุ์อะไร พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ทรงมีท่าทีชะงักงันในทันที ภาษาพระวรกายเปลี่ยนแปลง และทรงตอบอย่างห้วนๆ ว่าไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าฟ้าสิรินธร (ความเห็น: อาการตอบสนองของพระองค์เป็นเรื่องน่าสนใจ เมื่อพิจารณาถึงทรรศนะที่แพร่หลายและมีมานานว่าเจ้าฟ้าสิรินทรอาจเอาชนะพระบรมฯ ในการเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติจากพระราชา จบความเห็น)

12. (C) พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ยืนยันด้วยว่า ฟูฟู สุนัขพุดเดิลพันธุ์เล็กที่พระบรมฯ ทรงเลี้ยง ได้รับชั้นยศเป็นพลอากาศเอก BANGKOK 00005839 003 OF 003 ฟูฟูถูกนำออกมาแสดงตัวในงานโดยแต่งตัวเป็นทางการในชุดสำหรับงานราตรีที่ครบเครื่องโดยมีถุงครอบอุ้งเท้า และในตอนหนึ่งขณะที่วงดนตรีกำลังเล่นเพลงที่สอง ฟูฟูก็กระโดดขึ้นบนหัวโต๊ะและเริ่มเลียน้ำจากแก้วของแขกในงานรวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย พฤติกรรมน่าขบขันของท่านพลอากาศเอกดึงความสนใจของแขกจำนวนกว่า 600 คนในงาน และยังเป็นที่กล่าวขานอยู่จนถึงวันนี้

ความเห็น ——-

13. (C) ดูเหมือนว่าพระบรมฯ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าจาก ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และเป็นบุคคลวงในพระราชวัง ว่าสาเหตุที่พระบรมฯ ดูเหมือนมีพระวรกายผอมเกร็งและพระราชดำเนินไม่มั่นคงเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้ว (ซึ่งจุดประเด็นข่าวลือว่าทรงมีพระพลานามัยอ่อนแอลง) เนื่องจากพระองค์ทรงสวมเครื่องรัดบางอย่างไว้ภายในฉลองพระองค์ แพทย์ประจำพระองค์ได้ทูลให้ทรงถอดออก ทำให้พระองค์ดูแข็งแรงและมั่นคงขึ้นในทันที ระหว่างการสนทนากับข้าพเจ้า พระองค์ทรงสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างสบายๆ ได้โดยตลอด

Advertisements

Written by thaicables

February 6, 2011 at 7:55 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: